27 mei 2010

Verslag Het Grote #DownloadDebatHier helemaal terug te kijken. Hierboven mijn presentatie, ook op YouTube en Vimeo. Lees 3VOOR12's verslag, dat van NOS Headlines, Webwereld, Tweakers, Erik Bouwer, VOICE of, uh, De Telegraaf.

Voor dit debat ben ik gevraagd om in 5 minuten 'een ander geluid' te laten horen waar het gaat om (illegaal) downloaden. Daarvoor heb ik wat inhoud van EHPO en twitter gerecycled:

5 opmerkingen:

Alexander zei

Top gedaan Niels.

Dank daarvoor!

boekeman zei

Hulde Niels!

L.Leeuw zei

Erg interessante bijdrage aan dat downloaddebat!

Unknown zei

Dank voor de complimenten, lieve mensen. Afgezien van wat veel 'uh''s en nodeloos gezwaai met handen en armen bleef het ook bij het kritisch terugkijken een prima presentatie. De boodschap kwam over begrijp ik uit de reacties en ik neem dan ook geen woord terug :-)

Het Zuur zei

Het Grote Download-debat en de opmerking van Tim Kuik dat er geen download verbod is, heeft aanleiding gegeven tot diepgaander onderzoek naar de claims van BREIN. De basis voor het auteursrecht kan gevonden worden in de Europese auteursrechtenrichtlijn en de Nederlandse auteurswet. De richtlijn maakt daarbij onderscheid tussen het reproductierecht (artikel 2), het recht van mededeling aan het publiek (artikel 3) en het distributierecht (artikel 4). Het distributierecht omvat tevens het recht op aanbieden en verspreiden. De Nederlandse auteurswet kent geen apart distributierecht. Naar Nederlands Recht valt distributie onder openbaar maken (art 12 Aw), wat conform het arrest Wasserij de Zon toegestaan is mits in huiselijke sfeer. Voorts geldt op basis van Europese jurisprudentie (HvJEG 17-4-2008, zaak nr. C-456/06, www.curia.europa.eu) dat dit distributierecht beperkt is tot de gevallen waarin sprake is van een eigendomsoverdracht van fysieke exemplaren van het beschermde werk. Iedereen kan zien dat bij uploaden en/of downloaden van entertainment bestanden via internet geen fysieke exemplaren van beschermde werken in eigendom over gaan. Voorts wordt het majeure deel van de distributie verzorgd door downloaden, en daarvan heeft Tim Kuik tijdens het grote-Downloaddebat erkend dat daar geen verbod op is. Het Hof van Justitie geeft een beperkter invulling aan het distributierecht dan BREIN en professor mr Dirk Visser, die toch de jurisprudentie van het Hof van justitie zou moeten kennen. Conclusie hoort te zijn dat via UseNet, FTD, PirateBay etc legaal verveelvoudigd wordt via een distributiekanaal wat op grond van de auteursrechtenrichtlijn niet aan voorafgaande toestemming van de makers onderhevig is