10 mei 2012

Waarom het belangrijk is dat je komende woensdag naar de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra komt

UPDATE: Leden wijzen nieuwe bestuur Buma/Stemra af, in oktober nieuwe verkiezingen.

Komende woensdag 16 mei vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van Buma/Stemra plaats. De afgelopen jaren is veel te doen geweest om het reilen, zeilen en het bestuur van Buma/Stemra; daarover lees je soms op EHPO en regelmatig op 3VOOR12, GeenStijl, andere blogs, sites en in kranten. Inmiddels zijn verschillende Nederlandse auteurs en componisten wakker geworden. Middels de mail onderaan deze blogpost wil een aantal van hen zich mobiliseren (lezen dus!), want meer dan ooit is het belangrijk dat jij als auteur en/of componist komende woensdag aanwezig bent en je stem laat horen.

Wat is er precies aan de hand?
Lastig te zeggen. Van verschillende auteurs, componisten, muzikanten, journalisten en andere geïnteresseerden hoor ik dat het 'ontzettend moeilijk is na te gaan hoe alles precies zit'. Ik ervaar dat zelf ook zo. En dat is nu precies het probleem. Er wordt door een hoop mensen bij Buma 'ofwel geheimzinnig gedaan, ofwel slecht gecommuniceerd', aldus die componisten en auteurs. Een ontslagvergoeding van 7 ton of bonussen in een minder goed jaar vinden zij 'lastig uit te leggen'. Dat snap ik, los van het feit dat dat keurig op basis van gemaakte afspraken gebeurt. Voorts wekt de totstandkoming van het nieuwe bestuur de indruk niet erg democratisch te verlopen. Ik zeg bewust 'wekt de indruk', want hoe het precies zit vinden genoemde auteurs en muzikanten 'moeilijk te doorgronden'. Misschien verloopt het allemaal netjes, maar daarover wordt 'niet helder gecommuniceerd' en dat is op z'n minst 'erg onhandig als je weet dat iedereen op je let'. Brandbrieven over vermeende omkoping (die zwaar overtrokken blijken) maken het beeld en gevoel er niet beter op. Niet omdat het per se waar is, maar omdat auteurs en componisten opnieuw 'niet kunnen beoordelen wat er nou echt aan de hand is'. Werk aan de winkel voor de afdeling communicatie dus: uitleggen hoe het precies zit, rechtzetten wat niet klopt, want ook 'de journalistiek' gaat in deze kwestie niet altijd vrijuit wat mij betreft.

Via-via ontving ik onderstaande mail die op dit moment de ronde doet onder vooral jonge, startende, kleinere auteurs en componisten. Ik neem de vrijheid om deze integraal te plaatsen, omdat ik het belangrijk vind dat ook anderen op de hoogte zijn. Als de afzender daar problemen mee heeft, laat het me weten op niels@ehpo.net.

Disclaimer
Voor de duidelijkheid: ik ben het niet met de volledige strekking van onderstaande mail eens. Zo ken ik noch Tom Peeters en zijn kwaliteiten als bestuurder, evenmin als die van Perquisite. Cees van Rij ken ik als een kundig man, die constructief naar de toekomst kijkt, zeker niet als iemand waarbij ik aan 'geldverkwisting' denk. Die kwalificatie is dan ook uitdrukkelijk niet voor mijn rekening, evenmin als niet-beargumenteerde waardeoordelen als 'minst kritische' of 'goede (jonge) mensen' en 'heerlijke lunch'. Ik onthoud me dan ook uitdrukkelijk van enig stemadvies.

Laat je horen!
Wat ik wel weet? Dat vooral jongere, startende en kleinere auteurs doorgaans slecht georganiseerd zijn en zich zelden of nooit collectief (kunnen) laten horen. Dat is jammer, ook voor de organisatie Buma/Stemra. Die kan van jullie stem en mening leren en zo de dienstverlening verbeteren. Laat je daarom horen, komende woensdag is je kans!

Dan de bewuste mail:
Hieronder een hoop belangrijke info over de Buma vergadering van volgende week woensdag.

Iedereen met stemrecht moet zich vóór 11 mei aangemeld hebben
[dat is morgen]. Dat kan via de portal of door een mailtje te sturen aan Hans Stekelenburg (Hans.Stekelenburg@bumastemra.nl).

Het is zeer belangrijk om te weten wie er bij gaat zijn en wie er niet bij kan zijn. Dan kunnen de afwezigen de aanwezigen machtigen met deze machtigingsformulieren [= WeTransfer, inclusief agenda van de vergadering].

Daarnaast is het zeer belangrijk dat alle artiesten met stemrecht (dat betekent een wereldcontract met Buma en/of Stemra en gemiddeld 250 euro verdienen over de afgelopen 3 jaar) naar de vergadering komen.

Er zullen de komende vergadering 3 belangrijke zaken in stemming worden gebracht:
  1. De nieuwe bestuursleden, inclusief nieuwe statuten.
  2. Als dit weggestemd wordt, dan volgt alleen een stemming over de statuten.
  3. De jaarrekening van Buma en Stemra.
In het artikel van 3voor12 kan je lezen dat de minst kritische mensen worden voorgedragen voor het bestuur en dat er niet op losse bestuursleden kan worden gestemd, maar alleen voor of tegen dit voorstel.

Slimme componisten stemmen tegen dit voorstel (dus tegen bestuur, inclusief statuten), want de auteur die hen moet vertegenwoordigen in het bestuur (Tom Peeters) is meer uitgever dan auteur. Daarnaast zijn goede (jonge) mensen geweerd (zoals Perquisite).

Wanneer het voorstel voor het nieuwe bestuur wordt afgewezen, dan volgt er in het najaar (waarschijnlijk oktober) een nieuwe vergadering waarbij de nieuwe statuten gelden.

Dus dan kan er op losse bestuursleden wordt gestemd. Ook op Perquisite en andere geïnteresseerden.

De statuten bevatten een nieuwe regeling waaruit blijkt dat auteurs alleen nog op auteurs kunnen stemmen en uitgevers alleen nog op uitgevers. Dat zou een goede verbetering zijn, want dan kunnen de uitgevers niet meer bepalen welke auteurs in het bestuur komen. Dus een slimme componist stemt hier voor.

In de jaarrekening zal staan dat de heer Van Rij 700.000 euro ontslagvergoeding kreeg (zonder dat dit met de ALV is besproken) en dat de heer van der Ree een halve ton bonus heeft gekregen.

De enige manier om te laten zien dat de aangeslotenen tegen deze geldverkwisting zijn (het is uiteindelijk geld dat op deze manier niet naar hen gaat, maar eigenlijk dus wel zou moeten), is om de jaarrekening niet goed te keuren en zo het gevoerde beleid af te keuren. Dan wordt er een duidelijke statement gemaakt.

Kortom:

Iedereen met stemrecht moet erbij zijn (er is trouwens een heerlijke lunch en elke aanwezige ontvangt 25 euro aanwezigheidsbonus ;-)) Heb je wel stemrecht, maar kan je echt niet, probeer dan iemand te vinden die wel gaat en machtig hem/haar. Dit moet vóór 11 mei!! Dus haast is geboden.

1 opmerking:

Erwin Angad-Gaur zei

Beste Niels,

Naar aanleiding van je blog over de Buma/Stemra vergadering twee opmerkingen:

1. Het commentaar op de ontslagvergoeding van Van Rij betreft wat ons betreft vooral het feit van het ontslag zelf, dat onnodig en vermijdbaar was. Ik denk dat ook de schrijver van de geciteerde mail dat bedoelt: hij noemt niet Van Rij als geldverkwister, als ik het goed lees, maar noemt het ontslag (dat overigens tegen de statuten ingaat) en daardoor de gevolgen geldverspilling.

2. De Ntb publiceerde eergisteren via onderstaande nieuwsbrief en op onze website (http://www.ntb.nl/index.php?id=35&tx_ttnews[tt_news]=116&cHash=0f87b9129a598da59e4a139df8b2e1a3) een op veel punten gelijkluidend (maar iets anders gemotiveerd) stemadvies, dat vandaag ook door FNV Kiem werd gegeven.

Belangrijk punt qua voorlichting is daarbij dat Buma/Stemra weliswaar vraagt je uiterlijk vrijdag aan te melden (en dat machtigingen inderdaad alleen tot vrijdag aangemeld kunnen worden), maar dat stemgerechtigde auteurs die zich niet hebben aangemeld evengoed de toegang (en stemrecht op de vergadering) niet ontzegd mag worden. Dat neemt uiteraard niet weg dat ook wij mensen aanraden zich tijdig te melden omdat Buma/Stemra ten slotte ook (met stemkastjes etc) rekening moet kunnen houden met een eventueel hogere opkomst.

Ons punt over de jaarrekening is dat als niet helder is op basis waarvan bepaalde kosten zijn gemaakt (of als ze op onjuiste gronden zijn gemaakt), de jaarvergadering ook geen goedkeuring kan geven aan iets dat men niet kan (en klaarblijkelijk niet mag) beoordelen. Wij vinden van belang dat signaal als auteurs een keer af te geven.

Wat de bestuursvoordrachten betreft gaat het ons niet in eerste aanleg over individuele personen, maar over de wijze waarop dit allemaal gebeurd en de daadwerkelijke gevolgen daarvan. Wij vinden dat als nieuwe statuten worden ingevoerd die o.m. bedoeld zijn om auteurs meer zeggenschap te geven, ook volgens die nieuwe regels het nieuwe bestuur moet worden gekozen. Niet op deze wijze, die nu juist minder democratisch is dan de "oude regels" in de oude statuten. Deze manier van doen creeert op zijn minst de verdenking dat men zijn uiterste best doet met alle middelen vast te houden aan de oude verhoudingen.

Het wordt kortom tijd dat "verbetering", "openheid", "modernisering" en "transparantie" geen holle woorden meer blijven. Ik ben het met de schrijver van het mailtje eens dat dat alleen kan als de leden van Buma/Stemra dat zelf afdwingen. Niet om Buma/Stemra aan te vallen, maar om Buma/Stemra beter te maken.

Met vriendelijke groet,

Erwin Angad-Gaur, Ntb