1 juli 2011

Wilde ideeën & nieuwe muziek (121)

* = De nuance: iedere middle man of tussenpartij heeft in de toekomst slechts bestaansrecht wanneer onvoorwaardelijk, onomstotelijk en overduidelijk de belangen van slechts 2 partijen worden gediend: die van maker of gebruiker. Tussenhandel moet waarde toevoegen aan of van waarde zijn voor 1 van beide partijen, liefst allebei tegelijk. Ze ontvangen pas een stuk van de taart als ze die aantoonbaar groter weten te maken. Voor veel middle men zit het probleem 'em in 1 van die 4 voorwaarden (of allevier...): onvoorwaardelijk, onomstotelijk, overduidelijk en aantoonbaar.

Geen opmerkingen: