8 juli 2010

Een eenvoudige vraag aan @TimKuik (Twitter-strip)

Gisteren verscheen dit stuk op 3VOOR12, naar aanleiding van een rechtszaak die BREIN voert tegen FTD. Tim zelf reageerde, onder het bewuste 3VOOR12-artikel en op Twitter:
Na wat stoom te hebben afgeblazen een mooie gelegenheid om even door te vragen:
Bij deze mijn welgemeende uitnodiging, Tim: ik ben razend benieuwd naar dat '20-tal' onafhankelijke onderzoeken die BREIN's stelling onderbouwen. De reacties onder deze post zijn in tegenstelling tot Twitter niet beperkt tot 140 tekens en worden ook niet gemodereerd. Ik kijk er naar uit.

Overigens heb ik beperkt toegang tot internet alhier dus kan niet al te snel reageren op een evt. discussie. Zie ook: verslag van Het Grote Downloaddebat.

Tot slot nog een prachtige overdenking van Joost:

12 opmerkingen:

Anoniem zei

Flauw hoor. Je zoekt wel erg bewust steeds de confrontatie zeg.

De man zegt toch dat hij onderzoeken heeft ingediend bij de rechtbank, dus bestaan doen ze.

Wacht tot de stukken uit de rechtszaak openbaar worden of vraag ze op bij je vrienden van FTD...

Hans

Anoniem zei

Demos/Ipsos – The Net Effect of Illegal File-sharing in the UK, 2009
Het onderzoek van de Engelse politieke ‘denk-tank’ Demos (uitgevoerd door Ipsos) toont
het bekende feit dat veel downloaders van illegaal aanbod muziekliefhebbers zijn die
meer dan gemiddeld geld uitgeven aan muziek. Het betekent niet – zoals bij publicatie
van het rapport door sommigen gesuggereerd werd – dat downloaden van illegaal aanbod
muziekverkopen stimuleert. Integendeel. Het onderzoek laat juist zien dat het netto effect
op de bestedingen aan muziek negatief is. Het is immers slechts een deel (26%) van
degenen die illegaal aanbod downloaden dat zegt meer muziek te kopen. Het merendeel
(66%) geeft aan hetzelfde of minder geld aan muziek uit te geven.
http://www.demos.co.uk/files/DemosMusicsurvey.ppt

Jupiter Research - Analysis of the European Online Music Market Development &
Assesment of Future Opportunities, 2009
Het overgrote deel van de file-sharers koopt geen muziek. Zij zijn zogenaamde
freeloaders. Deze groep toont ook weinig interesse om te betalen voor digitale content.
Een derde van alle consumenten die online muziek kopen deelt ook muziek. Het
uiteindelijke resultaat van file-sharing op muziekverkopen is negatief.
http://www.ifpi.org/content/library/Jupiter_Research_study_on_online_piracy.pdf

Forrester Research – Netherlands Recorded Music Revenues Losses Model, mei 2009
Het illegaal delen van muziek via het internet leidde tussen van 2001 tot en met 2008 tot
een bedrag van 350 miljoen euro gederfde omzet op winkelniveau. (Dat is inclusief 56
miljoen BTW.) Bij ongewijzigd beleid zal de gederfde omzet oplopen tot 771,3 miljoen
in 2013. (Dat is inclusief 123 miljoen BTW).

TNO/SEO/IViR – Ups And Downs. Economic and Cultural Effects of File-Sharing on
Music, Film and Games, januari 2009
Deze studie geeft aan dat er een verband is tussen downloaden van muziek en de daling
van muziek verkopen. Het totale verlies voor de muziekindustrie kan oplopen tot 100
miljoen euro per jaar.
http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=publicatie&laag1=182&laag2=1&item_id=473

Norbert Michael – The Impact of Digital File-Sharing on the Music Industry: An
Empirical Analysis, augustus 2006
Michael heeft in 2006 berekend dat het aantal muziekverkopen in de periode 1999 tot en
met 2003 met maximaal 13% is gedaald dankzij file-sharing. Daarnaast heeft hij ook
geen bewijs gevonden dat het uitwisselen van muziekbestanden ten goede komt aan
muziekconsumptie.
http://norbertmichel.com/files/EmpiricalPaperAug2006.pdf

Rob & Waldfogel – Piracy ont he High C’s: Music downloading, Sales Displacement and
Social Welfare in a Sample of College Students, april 2006
De onderzoekers concluderen dat voor elk album dat wordt gedownload, albumverkopen
dalen met 0.2. De uitgave aan hitalbums zijn in de periode 1999-2003 gedaald van 126
naar 101 dollar per persoon.
http://www.nber.org/papers/w10874

Stan Liebowitz – File-sharing: Creative Destruction or just plain destruction?“, december
2004
Mede door toedoen van file-sharing is de verkoop van aantallen muziekdragers in de
periode 2000 tot 2004 gedaald met 42%. De omzet is gedaald van 27%. Voor de nonretail
kanalen (boeken clubs etc) is de daling nog groter.
http://som.utdallas.edu/centers/capri/documents/destruction.pdf

University of Pennsylvania – Verenigde Staten, september 2004
Een studie naar het aankoop- en downloadgedrag van Amerikaanse studenten liet zien dat
de muziekindustrie ongeveer een vijfde deel van de opbrengst van een verkocht album
verloor voor elk album dat via het Internet werd gedownload. ‘Het is onze inschatting dat
het downloaden in 2003 op z’n minst tot 10% minder verkopen heeft geleid’.
http://papers.nber.org/papers/w10874.pdf

Forrester Research – Europa, augustus 2004
‘Europeanen houden van online muziek – zo lang het gratis is’. 36% van de downloaders
zegt minder cd’s te kopen omdat ze muziek gratis downloaden. Slechts 10% zegt meer te
zijn gaan kopen. www.forrester.com

Anoniem zei

Pollara – Canada, juli 2004
28% van de consumenten die in het afgelopen jaar minder hebben uitgegeven aan muziek
zegt dat downloaden, filesharing en branden van cd’s daar de belangrijkste oorzaak van
is. 52% van de consumenten die niet downloaden hadden in de afgelopen maand muziek
gekocht. Voor downloaders was dat percentage 35%. www.cria.ca en www.pollara.ca

University of Texas – US, juli 2004
Prof. Stan Liebowitz schat in dat filesharing de albumverkopen tussen 2000 en 2003 op
z’n minst met 30% reduceerde en ‘gegeven wat we nu weten, schaadt filesharing de
rechthebbenden en is verantwoordelijk voor het grootste deel van de recente daling in
verkopen’. http://ssrn.com/abstract=583484

TNS Research – Verenigd Koninkrijk, maart 2004
De bestedingen door downloaders aan singles daalde in 2003 met 59%, bestedingen aan
albums met 32%. Hun totale bestedingen daalden gemiddeld met een derde – onder
‘zware’ downloaders zelfs met de helft. Jonge mensen downloaden meer en kopen
minder. www.tni-i.com

Oberholzer & Strumph, Verenigde Staten, maart 2004
Beter bekend als de ‘Harvard Study’. Dit onderzoek concludeerde dat het effect van
filesharing op muziekverkopen ‘statistisch gezien niet te onderscheiden is van nul’. De
academische toets (‘peer-review’) concludeerde echter dat het onderzoek ‘op zijn minst
onvolledig was’. www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_march2004.pdf en
www.utdallas.edu/~liebowit/knowledge_goods/kolemanletter.htm

Entertainment Media Research – Verenigd Koninkrijk, juni 2004
EMR concludeerde dat consumenten die veel kopen ook veel gebruik maken van
uitwisseldiensten. Met andere woorden: filesharing verleidt de belangrijkste kopers.
www.entertainmentmediaresearch.com

Informa – Verenigde Staten, September 2003
Informa voorspelde dat het verlies in door het gebruik van netwerken als Grokster en
Kazaa zou verdubbelen tot 4,7 miljard dollar in 2008. www.informamedia.com

Anoniem zei

Pollara – Canada, juli 2004
28% van de consumenten die in het afgelopen jaar minder hebben uitgegeven aan muziek
zegt dat downloaden, filesharing en branden van cd’s daar de belangrijkste oorzaak van
is. 52% van de consumenten die niet downloaden hadden in de afgelopen maand muziek
gekocht. Voor downloaders was dat percentage 35%. www.cria.ca en www.pollara.ca

University of Texas – US, juli 2004
Prof. Stan Liebowitz schat in dat filesharing de albumverkopen tussen 2000 en 2003 op
z’n minst met 30% reduceerde en ‘gegeven wat we nu weten, schaadt filesharing de
rechthebbenden en is verantwoordelijk voor het grootste deel van de recente daling in
verkopen’. http://ssrn.com/abstract=583484

TNS Research – Verenigd Koninkrijk, maart 2004
De bestedingen door downloaders aan singles daalde in 2003 met 59%, bestedingen aan
albums met 32%. Hun totale bestedingen daalden gemiddeld met een derde – onder
‘zware’ downloaders zelfs met de helft. Jonge mensen downloaden meer en kopen
minder. www.tni-i.com

Oberholzer & Strumph, Verenigde Staten, maart 2004
Beter bekend als de ‘Harvard Study’. Dit onderzoek concludeerde dat het effect van
filesharing op muziekverkopen ‘statistisch gezien niet te onderscheiden is van nul’. De
academische toets (‘peer-review’) concludeerde echter dat het onderzoek ‘op zijn minst
onvolledig was’. www.unc.edu/~cigar/papers/FileSharing_march2004.pdf en
www.utdallas.edu/~liebowit/knowledge_goods/kolemanletter.htm

Entertainment Media Research – Verenigd Koninkrijk, juni 2004
EMR concludeerde dat consumenten die veel kopen ook veel gebruik maken van
uitwisseldiensten. Met andere woorden: filesharing verleidt de belangrijkste kopers.
www.entertainmentmediaresearch.com

Informa – Verenigde Staten, September 2003
Informa voorspelde dat het verlies in door het gebruik van netwerken als Grokster en
Kazaa zou verdubbelen tot 4,7 miljard dollar in 2008. www.informamedia.com

Niels Aalberts zei

@Hans: Uiteraard zoek ik bewust de confrontatie op omdat Kuik overal en nergens een platform
krijgt om z'n weinig gefundeerde slogans uit te venten, betaald door een industrie die zich te langzaam aanpast aan een nieuwe werkelijkheid. Deze en nog zo'n andere pertinente onwaarheid ('je kunt niet concurreren met gratis') haalt Kuik te pas en te onpas uit de kast (onlangs weer op Het Grote Downloaddebat), zonder te verwijzen naar onderbouwing van die claims. Daar vraag ik hem nu om en dat lijkt mij niet meer dan terecht.

Vooralsnog blijft het angstvallig stil.

Niels Aalberts zei

@Anoniem (Tim?): indrukwekkende lijst, die ik hier vanaf m'n campingstoel op Vlieland wat lastig kan
lezen. Doe ik morgenochtend, als ik weer draadloos achter m'n laptop zit.

Voor nu vast 1 belangrijke opmerking: in veel onderzoeken waaraan je refereert wordt zo te zien gemakshalve verondersteld dat een illegale download gelijk staat aan een gemiste verkoop. Dit lijkt me feitelijk onjuist; dat valt allemaal nog maar te bezien.

quirk zei

Als aanvulling op de laatste opmerking van Niels: dat lijkt me feitelijk ook onjuist. In mijn persoonlijke geval leidt een illegale download juist vaak tot een aankoop. Thuis even proefluisteren en als ik het goed vind, de plaat kopen én naar een concert indien mogelijk.
Dubbele winst voor de band en het platenlabel dus.

Jeroen van Beijnen zei

Indrukwekkende lijst met onderzoeken. Alleen wel jammer dat deze onderzoeken (althans de stukken die ik van de eerste drie / vier heb kunnen lezen) geen echte vergelijkingen zijn van de ontwikkelingen, omzetten en winst van de sector.

Het gaat in de gevallen die ik heb gelezen over een relatief kleine periode.
Volgens mij is het noodzakelijk om de cijfers van de een veel langere periode af te zetten tegen de ontwikkingen. B.v. de cijfers mbt de omzet, winst, prijzen en aanbod vanaf de jaren 70 tot en met nu af te zetten tegen de technische ontwikkelingen van cassetterecorder, tot Cd-recorders tot breedbandinternetaansluitingen de verkoop/gebruikscijfers hiervan en de demografische ontwikkelingen.

Volgens mij kan men dan pas echte conclussies trekken over de trends in een sector het echte effect dat technologische ontwikkelingen hierop hebben.


Overigens vind merk ik dat ik de onderzoeksmethode van verschillende onderzoeken niet echt wetenschappelijk vind. Het vragen aan een groep van 1000 mensen of ze meer of minder muziek zijn gaan kopen is een mooie manier om de opvattingen en ideeën van mensen te meten, maar zijn volgens mij niet het meest valide.


Ook de interpretatie kan men in twijfel trekken. Vergelijk b.v. maar eens de opmerking van de aanklager over het TNO rapport met de opmerkingen van TNO zelf:

TNO/SEO/IViR – Ups And Downs. Economic and Cultural Effects of File-Sharing on
Music, Film and Games, januari 2009
Deze studie geeft aan dat er een verband is tussen downloaden van muziek en de daling
van muziek verkopen. Het totale verlies voor de muziekindustrie kan oplopen tot 100
miljoen euro per jaar.
http://www.tno.nl/content.cfm?context=markten&content=publicatie&laag1=182&laag2=1&item_id=473


tegenover

Op basis van bestaand bronnenmateriaal beschrijft deze studie de structuur en werking van de bedrijfstakken film, games en muziek en zijn de belangrijkste veranderingen in de businessmodellen besproken. Digitalisering heeft daar een grote invloed op.

Uit het onderzoek blijkt dat de economische effecten van file sharing op de Nederlandse welvaart op de korte en de lange termijn sterk positief zijn. Consumenten krijgen als gevolg van file sharing toegang tot een breed scala aan cultuurproducten. Dit heeft een welvaartsverhogend effect. Daar staat tegenover dat een daling van de omzet uit de verkoop van geluidsdragers, dvd’s en games als gevolg daarvan aannemelijk is.


De een spreekt over een miljoenen verlies terwijl de ander spreekt over een daling van de omzet.


Overigens ben ik natuurlijk verre van objectief. Ik koop eigenlijk nooit muziek maar download het overigens ook nooit. Ik heb voldoende aan de radio of diensten zoals spotify.

Maar wel een interessante discussie om te volgen. Ik ben benieuwd naar de andere reacties en de resultaten.

kidtothewolves zei

Poe, in een business waar de ontwikkelingen zo hard gaan, is het nog maar de vraag hoe relevant alle onderzoeken uit 2004 en zelfs eerder zijn. Heb ze niet gelezen, maar er is zo veel veranderend dat het me haast al waanzin lijkt om je daar op te beroepen.

Niels Aalberts zei

@Anoniem: Is het mogelijk dat je aangeeft wie de opdrachtgevers van de diverse onderzoeken zijn? Zo komt het tweede onderzoek van de IFPI, op z'n zachtst gezegd niet de meest objectieve bron in deze discussie...

Verder ben ik het eens met de opmerking van @kidtothewolves: juist in de afgelopen 3-4 jaar nemen social media een gigantische vlucht en veranderen de rol, functie en werking van internet fundamenteel (zie bijv. deze boeiende presentatie). Zes jaar is een eeuwigheid op het Net dus cijfers uit 2004 lijken mij achterhaald.

Tot slot denk ik ook dat (illegaal) downloaden soms ten koste gaat van legale verkoop. Echter, ik denk dat er vaak tegelijkertijd (een enorme meer-)waarde wordt gecreëerd voor artiest, muziek, creativiteit en de vooruitgang in het algemeen. Slachtoffer is vooral de traditionele industrie wiens businessmodel gebaseerd is op de verkoop van geluidsdragers (kopieën!). Dat model verdedigt BREIN, tegen de klippen op, en de cijfers ondersteunen de neergang. Die lijkt me vrijwel onafwendbaar. Waar ik me tegen verzet is dat die neergang gelijkstaat aan de neergang van muziek en de kansen voor individuele muzikanten en andere creatieven. Met het verdwijnen van een geïnstitutionaliseerde industrie en democratisering van middelen, marketing, promotie en distributie zouden die kansen zomaar eens kunnen groeien. En dat is goed nieuws!

Pieter Bayens zei

Beste Tim,

Recentelijk heb ik een album van Trentemoller (Wie!? Juist, dat had ik zelf ook.) gedownload. Kosten album in iTunes: 10 euro. Heb ik overigens niet betaald, maar via de bekende wegen gedownload. Vervolgens via de iTunes store een live-album gekocht. Vond ik zulke toffe muziek, dat ik voor mij en 3 vrienden een kaartje heb gekocht voor het optreden: 90 euro.

Daar kun je tegenin brengen dat je ook die andere 10 euro van iTunes in je zak had kunnen steken, maar dat had ik nooit gedaan. Er zijn genoeg legale manieren om muziek gratis te downloaden of streamen (zeg in NL maar gerust: alle manieren van downloaden zijn legaal), dus waarom zou ik ervoor betalen?

Vervolgens heb ik prima 90 euro voor 4 concertkaartjes over, daarvoor krijg ik namelijk iets unieks.

In mijn ogen is de muziek op zich een promotiemiddel voor de concerten en merchandising. Zoals tv-reclame dat ook is voor fysieke producten.

Overigens zijn mensen niet te beroerd om te betalen voor muziek, gezien het feit dat iTunes sinds de lancering meer dan 10 miljard nummers heeft verkocht. Meerwaarde via zulke kanalen is ook kinderlijk eenvoudig: lever de songteksten erbij, krijg toegang tot exclusieve interviews, etc. Maar denk niet dat iemand over 5 jaar nog CD's in de winkel koopt: dan moet ik naar de stad, richting een CD winkel, in de rij staan (zo slecht gaat het dus blijkbaar niet!), de CD via iTunes omzetten naar MP3 en vervolgens op mijn iPhone zetten. En kan ik de CD weg gooien, want daar heb ik dan niets meer aan (ik heb namelijk geen CD speler). Dan betaal ik dus minimaal 2 euro teveel voor de fabricage-, transport-, winkel- en personeelskosten. Vervolgens kost het mij in totaal een uur, waarin ik dus beter kan gaan werken, om het ding van achter mijn computer op mijn iPhone te krijgen. iTunes music store: nog geen 5 minuten van zoeken, vinden, kopen, downloaden tot afspelen.

Zoals Niels Aalberts aangeeft, is het enige 'slachtoffer' de traditionele industrie die van hun monopolie wordt beroofd. Je hoeft niet te concurreren met gratis, je moet je aansluiten bij de realiteit waarin we leven. Verkoop je liever 10.000 albums voor 10 euro, of boek je liever 5 extra optredens vol? De artiest houdt hier meer aan over, de locatie waar het optreden gehouden wordt houdt er meer aan over, openbaar vervoerder en parkeergaragehouder houdt er meer aan over: de consument geeft dus meer geld uit, wat netto dan ook een positieve invloed heeft op de economie en welvaart van het land (of wereld). Tel daarbij op de door jou zo gewaardeerde BTW-afdracht, en je komt tot de conclusie dat de zaak die je verdedigd zijn doel compleet mist met de manier waarop je die verdedigd.

Brein voert een kansloze strijd tegen een probleem dat door henzelf wordt veroorzaakt. Hou daarmee op: geef het geld dat Brein kost, aan verniewing van de muziekindustrie en het ontwikkelen van mogelijkheden voor individuele profilering op eigen krachten van de artiesten en creatieven. Let eens op hoe veel draagvlak je daarmee creeert en hoeveel mensen dan ineens bereid zijn te 'doneren' voor een album of kaarten te kopen voor een optreden.

Pieter Bayens zei

Beste Tim,

Recentelijk heb ik een album van Trentemoller (Wie!? Juist, dat had ik zelf ook.) gedownload. Kosten album in iTunes: 10 euro. Heb ik overigens niet betaald, maar via de bekende wegen gedownload. Vervolgens via de iTunes store een live-album gekocht. Vond ik zulke toffe muziek, dat ik voor mij en 3 vrienden een kaartje heb gekocht voor het optreden: 90 euro.

Daar kun je tegenin brengen dat je ook die andere 10 euro van iTunes in je zak had kunnen steken, maar dat had ik nooit gedaan. Er zijn genoeg legale manieren om muziek gratis te downloaden of streamen (zeg in NL maar gerust: alle manieren van downloaden zijn legaal), dus waarom zou ik ervoor betalen?

Vervolgens heb ik prima 90 euro voor 4 concertkaartjes over, daarvoor krijg ik namelijk iets unieks.

In mijn ogen is de muziek op zich een promotiemiddel voor de concerten en merchandising. Zoals tv-reclame dat ook is voor fysieke producten.

Overigens zijn mensen niet te beroerd om te betalen voor muziek, gezien het feit dat iTunes sinds de lancering meer dan 10 miljard nummers heeft verkocht. Meerwaarde via zulke kanalen is ook kinderlijk eenvoudig: lever de songteksten erbij, krijg toegang tot exclusieve interviews, etc. Maar denk niet dat iemand over 5 jaar nog CD's in de winkel koopt: dan moet ik naar de stad, richting een CD winkel, in de rij staan (zo slecht gaat het dus blijkbaar niet!), de CD via iTunes omzetten naar MP3 en vervolgens op mijn iPhone zetten. En kan ik de CD weg gooien, want daar heb ik dan niets meer aan (ik heb namelijk geen CD speler). Dan betaal ik dus minimaal 2 euro teveel voor de fabricage-, transport-, winkel- en personeelskosten. Vervolgens kost het mij in totaal een uur, waarin ik dus beter kan gaan werken, om het ding van achter mijn computer op mijn iPhone te krijgen. iTunes music store: nog geen 5 minuten van zoeken, vinden, kopen, downloaden tot afspelen.

Zoals Niels Aalberts aangeeft, is het enige 'slachtoffer' de traditionele industrie die van hun monopolie wordt beroofd. Je hoeft niet te concurreren met gratis, je moet je aansluiten bij de realiteit waarin we leven. Verkoop je liever 10.000 albums voor 10 euro, of boek je liever 5 extra optredens vol? De artiest houdt hier meer aan over, de locatie waar het optreden gehouden wordt houdt er meer aan over, openbaar vervoerder en parkeergaragehouder houdt er meer aan over: de consument geeft dus meer geld uit, wat netto dan ook een positieve invloed heeft op de economie en welvaart van het land (of wereld). Tel daarbij op de door jou zo gewaardeerde BTW-afdracht, en je komt tot de conclusie dat de zaak die je verdedigd zijn doel compleet mist met de manier waarop je die verdedigd.

Brein voert een kansloze strijd tegen een probleem dat door henzelf wordt veroorzaakt. Hou daarmee op: geef het geld dat Brein kost, aan verniewing van de muziekindustrie en het ontwikkelen van mogelijkheden voor individuele profilering op eigen krachten van de artiesten en creatieven. Let eens op hoe veel draagvlak je daarmee creeert en hoeveel mensen dan ineens bereid zijn te 'doneren' voor een album of kaarten te kopen voor een optreden.