19 februari 2009

ZXZW gooit businessmodel op straat (4)

Martin van Ginkel, Algemeen Directeur Kunst & Zaken:
“Het Social Festival Model is een mooi experiment. Belangrijk is echter wel om te voorkomen dat het een schijndemocratie wordt; wie heeft de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid over de toevoegingen van mensen? Niet alles zal namelijk van even goede kwaliteit zijn. Voor Kunst & Zaken zou dit model niet werken; daarvoor zijn de opdrachten (het management van culturele instellingen duurzaam versterken) te specifiek per organisatie, en is face-to-face contact noodzakelijk. Wel zijn we bezig met een portal voor uitwisseling van kennis en ervaringen door het online koppelen van managers uit het bedrijfsleven aan culturele instellingen die in besturen zitting willen nemen.”
Vandaag probeer ik kort uit te lichten wat tot nu toe de resultaten zijn van het naar buiten brengen van het Social Festival Model. Zoals ik gisteren zei, is onze strategie om eerst blogs en sites over de veranderende muziekindustrie en innovatie in beleidsontwikkeling te benaderen. We hebben natuurlijk ook een rondje algemene pers gedaan, maar zoals verwacht hebben de blogs dit verhaal het snelst opgepikt. Deze zijn persoonlijker benaderd dan de bekende media, welke we gewoon een persbericht gestuurd hebben. Hierbij werkt volgens mij vooral om aan te geven wat de relevantie is; welke relatie er te leggen is met onderwerpen die verder aan bod komen op deze sites. Dutch Cowboys was een van de belangrijkste die het persbericht plaatste, omdat deze erg veel lezers heeft die zich bezig houden met dit soort ontwikkelingen.

Nog belangrijker zijn echter blogs en sites die inhoudelijk ingingen op ons verhaal. Dit blog is daar natuurlijk een erg mooi voorbeeld van. Zo ook Erwin Blom. Hij was de eerste die op zijn site een kort interview deed met Erik Luyten van ZXZW. Erwin is overigens ook de man die zich bezighoudt met MUPPS (Music Apps for Mobile), erg interessant voor muzikanten die dit blog volgen! Theo Ploeg schreef zijn visie op het cut-up blog, Crossmedialog en daMusic besteedden eveneens aandacht aan ZXZW en Social Festival Model. En niet onbelangrijk, het Stadsnieuws blijkt ook van open source te houden:Dat is ook een goed signaal richting de gemeente. Dit alles maakt dat langzaamaan nieuwe personen zich aanmelden op de site. We hopen nu dat de landelijke, bekende media volgen. En daar lijkt het wel op: zo was gisteren een interview te horen in Dubbel Check van 3voor12 en binnenkort een interview in Management Team.

Ik hoop dat, mede door dit verhaal, maar ook door de actie van Silence Is Sexy bijvoorbeeld, de gedachtengang omtrent het openbaar maken van werk, in combinatie met nieuwe mogelijkheden op het web, verandert. Ook voor muzikanten die dit blog lezen. Ik zei het al in mijn eerste post: houdt niet alles achter slot en grendel, maar genereer eerst aandacht rond je werk, betrek mensen hierbij, zodat je een community van fans opbouwt rondom je band of organisatie.

Geen opmerkingen: